Myyjäinfo - Myyjäehdot


Myyjäehdot

Voimassa 15.3.2019 alkaen

MYYNTIPALVELU

Emmy Clothing Company Oy (Y-tunnus 2693438-9) (jäljempänä “Emmy”) myy käytettyjä tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Käytetyt tuotteet myydään komissiokauppana, jossa tuotteen omistaja (”Myyjä”) on toinen yksityishenkilö, mutta ostaja (”Ostaja”) tekee kaupan Emmyn kanssa.

Toimittaessaan tuotteet myytäväksi Emmylle Myyjä hyväksyy nämä Myyntiehdot. Emmy lajittelee, kuvaa, hinnoittelee ja varastoi tuotteet myynnin ajaksi. Emmy huolehtii ostettujen tuotteiden toimittamisesta Ostajalle, mahdollisten palautusten käsittelystä, maksusuoritusten keräämisestä, asiakaspalvelusta sekä myyntituottojen tilittämisestä Myyjälle.

Sovellamme käytettyjen tavaroiden myynnissä arvonlisäverolaissa (AVL 79 a §) tarkoitettua marginaaliverotusmenettelyä. Tästä johtuen käytettyjen tuotteiden arvonlisävero on 0 %. Sen sijaan mahdollisissa muissa tuotteissa, yritysmyyjien tuotteissa sekä postituskuluissa on 24 % arvonlisävero.

Pidätämme oikeuden näiden ehtojen muutoksiin, mukaan lukien hinnoittelu, myyntiajat ja myyntituotto-osuudet.

TUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN 

Emmy vastaanottaa myytäväksi käytettyjä naisten, miesten ja lasten merkkivaatteita, -kenkiä, -asusteita ja -laukkuja. Tuotteiden on oltava myyntikelpoisia (ehjä, puhdas, hajuton, ajanmukainen, tuotemerkki paikoillaan). Emmy ylläpitää kulloinkin voimassa olevaa listaa tuotemerkeistä, joita ei oteta myyntiin.

Myyntiin tulevia tuotteita voi tällä hetkellä toimittaa Emmyyn viidellä eri tavalla:

  1. Julkisilla paikoilla sijaitseviin Emmyn myyntilaatikoihin
  2. Postipakettina Postin pakettiautomaattiin
  3. Postipakettina Postin toimipisteeseen
  4. Tuomalla itse Emmyn toimipisteeseen (Hemmolankatu 19, 08150 Lohja) 
  5. Tuomalla Emmyn paikalliselle noutoautolle erikseen ilmoitettavien reittien ja aikataulujen puitteissa.

Tuotteet on pakattava kestäviin kasseihin ja suljettava pitävästi. Postittaessa voi käyttää myös pahvilaatikkoa, jonka maksimikoko on 100 x 60 x 60 cm ja 35 kg.

Myyntilaatikoihin tuotteita jätettäessä yksi lähetyserä voi sisältää useamman kassin. Jokaisen erän yhteydessä on oltava pakattuna mukaan vähintään yksi kappale myyntilähetettä täytettynä ja allekirjoitettuna (jäljempänä “Myyntilähete”). Kaikkiin saman erän kasseihin on liimattava Myyjän yhteystiedot sisältävä tarra. Erän mukana olevan Myyntilähetteen tietoja sovelletaan kaikkiin erän kasseihin. Emmy ei vastaa kasseista, joista puuttuvat Myyjän yhteystiedot (vähintään nimi, sähköposti, puhelin).

Tuotteiden jättäminen Emmyn myyntilaatikkoon tapahtuu Myyjän omalla vastuulla. Emmy vastaa tuotteiden käsittelystä ja säilytyksestä siitä eteenpäin, kun ne on vastaanotettu Emmyn toimipisteeseen. Emmyn myyntilaatikot ovat lukollisia ja ne pyritään aina sijoittamaan kameroin tai muuten valvottuun sisätilaan, jossa on aukioloaikoina jatkuvasti useita ihmisiä lähettyvillä. Laatikoissa on myös näpistelyä estävä rakenne.

Emmyn vastuu rajoittuu maksimissaan 50 %:iin yksittäisen tuotteen käyvästä arvosta.

MYYNTIAIKA

Emmy sitoutuu myymään tuotteita vähintään 6 kk ajan. Normaalitilanteessa myynti lopetetaan 6 kk:n kuluttua tai heti sitä seuraavaan loppuunmyyntikampanjan jälkeen. Emmy voi omaan harkintaansa perustuen pidentää yksittäisen tuotteen myyntiaikaa 12 kk asti, esimerkiksi sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden kysyntä vaihtelee sesonkiluonteisesti. Myyjällä on oikeus pyytää Emmyä keskeyttämään myynnin, kun myyntiaikaa on kulunut vähintään 6 kk.

MYYNTIKANAVAT

Tuotteet myydään ensisijaisesti Emmyn hallitsemissa verkkokaupoissa. Emmyllä on oikeus Myyntiajan puitteissa listata tuotteet myytäväksi myös muihin kanaviin, kuten nettihuutokauppaan, -palstoille, sähköisiin markkinapaikkoihin tai Emmyn yhteistyökumppaneiden nettikauppoihin. Emmy saa myydä tuotteita myös suoraan varastolta, tapahtumissa sekä mahdollisissa omissa ja yhteistyökumppaneiden myyntipisteissä. 

TUOTTEIDEN ARVIOINTI JA MYYNTIIN LAITTAMINEN

Emmy arvioi jokaisen tuotteen kunnon ja myyntikelpoisuuden, ja tekee päätöksen sen myyntiin laittamisesta. Tuotteen myyntikelpoisuuden arvioinnissa noudatetaan voimassa olevia vaate- ja pakkausohjeita sekä Emmyn omaa harkintaa tuotteiden myyntikelpoisuudesta eli siitä, mitkä edellytykset tuotteilla on tulla myydyksi. Tuotteen on lähtökohtaisesti oltava sallittujen merkkien joukossa, ehjä, puhdas, hajuton sekä ajanmukainen, jotta se hyväksytään myyntiin. Emmy ei ota ollenkaan myyntiin turkiksia, alusvaatteita, äitiyspakkauksen tuotteita, koruja, kelloja, aurinkolaseja tai leluja. Pienikin reikä, ratkennut sauma tai muu vastaava virhe johtaa pääsääntöisesti tuotteen hylkäämiseen.

Emmy voi jokaisen myytäväksi toimitetun tuotteen kohdalla päättää olla laittamatta sitä myyntiin. Ellei Myyjä ole Myyntilähetteessä valinnut Myyntiin kelpaamattomia tuotteita palautettavaksi takaisin itselleen, ne siirtyvät vastikkeetta Emmyn omistukseen ja jatkokäsitellään joko hyväntekeväisyyteen tai tekstiilikierrätykseen. Tällöin Myyjä ei voi enää saada tuotteita takaisin itselleen. Mikäli Myyjä on pyytänyt myyntiin kelpaamattomat tuotteet palautettavaksi, lähetetään tuotteet takaisin Myyjälle heti käsittelyn ja arvioinnin jälkeen. Palautus on maksullinen, ks. kohta “Tuotteiden palauttaminen takaisin myyjälle”.

Emmy ilmoittaa jokaisen myyntierän yhteydessä Myyjälle, kun hänen tuotteensa ovat menneet myyntiin. Suosittelemme, että Myyjä tarkistaa myyntiin laitettujen tuotteiden tiedot tällöin myyjäsivultaan ja ilmoittaa mahdollisista havaitsemistaan virheistä tai puutteista viipymättä Emmyn asiakaspalveluun (info@emmy.fi).

HINNOITTELU

Emmy asettaa myyntiin laitettaville tuotteille myyntihinnan, jonka Emmy parhaiten arvioi vastaavan sellaista markkinahintaa, jolla tuote menee kulloinkin kaupaksi. Emmy voi milloin tahansa muuttaa tuotteiden hintoja sekä asettaa niihin kohdistuvia ja mahdollisesti lopulliseen kauppahintaan vaikuttavia alennuskampanjoita.

Mikäli tuote ei mene kaupaksi 4 kk sisällä, Emmy voi siirtää sen loppuunmyyntiin tai seuraavaan vastaavaan kampanjaan (esim. ”Tasarahapäivät”), jolloin tuotteen myyntihinta saattaa alentua merkittävästi.

MYYMÄTTÄ JÄÄNEET TUOTTEET

Myyntiajan puitteissa kaupaksi menemättömät tuotteet katsotaan arvottomiksi ja ne siirtyvät myyntiajan päätyttyä Emmyn omistukseen ilman vastiketta, ellei Myyjä ole Myyntilähetteessä ilmoittanut haluavansa tuotteitaan palautettavaksi. Tuotteiden palautus on maksullinen, kts. kohta "Tuotteiden palauttaminen takaisin myyjälle". Vaatteiden siirryttyä Emmyn omistukseen, Emmy päättää tuotteiden jatkokierrätyksestä, ml. siirtämisestä hyväntekeväisyyteen tai tekstiilikierrätykseen.

TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN TAKAISIN MYYJÄLLE

Myyjällä on Myyntilähetteellä mahdollisuus valita, haluaako hän myyntiin kelpaamattomat ja myymättä jääneet tuotteet palautettavaksi itselleen. Valinta tehdään erikseen myyntiin kelpaamattomille ja myymättä jääneille tuotteille.

Mikäli myyntiin kelpaamattomat tuotteet palautetaan Myyjälle, tämä tapahtuu heti käsittelyn ja arvioinnin jälkeen. Palautuksesta peritään 10,00 € sekä 5,90 €/postipaketti ("Palautuskulu").

Mikäli myymättä jääneet tuotteet palautetaan Myyjälle, tämä tapahtuu aina kyseisen myyntierän myyntiajan päättymisen jälkeen. Palautuksesta peritään kertaluontoinen Palautuskulu 15,90 €.

Palautuskuluja ei erikseen laskuteta Myyjältä, vaan ne vähennetään Myyjän myyntituotoista. Palautusmaksu vähennetään aina 1. myyntituotosta, eikä valintaa voi enää sen jälkeen muuttaa.

MYYJÄN TUOTTO

Emmy maksaa kunkin myydyn tuotteen lopullisesta kauppahinnasta myyntituotto-osuuden Myyjälle (”Myyntituotto”), ja pitää itsellään loppuosan komissiona. Myyntituotot maksetaan kulloinkin voimassa olevan tuotto-osuustaulukon mukaisesti. Mahdolliset Emmyn asettamat kampanjat ja alennukset vaikuttavat lopulliseen kauppahintaan ja siten myös Myyntituottojen suuruuteen.

Myyjä voi valita maksetaanko Myyntituotto rahana vai Emmyn yhteistyökumppaneiden lahjakortteina. Myyjä voi halutessaan lahjoittaa Myyntituottonsa myös Emmyn hyväntekeväisyyskohteisiin, tai jättää ne lunastamatta, jolloin Emmy käyttää nämä tuotot palvelunsa jatkokehittämiseen

Emmy tilittää mahdolliset Myyntituotot Myyjälle vasta, kun maksu on kokonaisuudessaan vastaanotettu Ostajalta. Myyntituotot maksetaan ja lahjakortit myönnetään kerran kuussa, myyntihetkeä seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Näin Ostajalle taataan riittävä aika vastaanottaa tuotteet sekä lain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

Mikäli Myyntituottoa on yhden kuukauden jaksolla kertynyt vähemmän kuin 10 €, jää se odottamaan ja huomioidaan seuraavan kuukauden Myyntituotossa. Kaikki maksamattomat Myyntituotot tilitetään viimeistään Myyntiajan päättymisen jälkeen, seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Minimisumma lopputilityksissä on 1 €. Tätä pienempi summia emme maksa tilille emmekä kirjoita lahjakorttina.

KÄSITTELY- JA KULJETUSKULUT

Emmy vähentää Myyjän toimittamien tuotteiden ensimmäisestä Myyntituotosta 6,90 € käsittely- ja kuljetuskuluja per keräyspisteeseen/-autolle jätetty erä tai postitettaessa 6,90 € per postitettu laatikko/kassi (myöhemmin ”Kuljetuskulu”). Mikäli Myyjä toimittaa vaatteet itse Emmyn toimipisteeseen, Kuljetuskuluja ei vähennetä.

Sekä Kuljetuskulu että Palautuskulu veloitetaan Myyntituotosta ennen niiden maksamista Myyjän tilille tai siirtämistä lahjakortille. 

Emmyllä on lisäksi oikeus periä Myyjältä kohtuulliset Myyjän toiminnasta aiheutuvat lisäkulut, mikäli Myyjä ei noudata annettuja ohjeita tavaroiden myyntiin jättämisessä (esim. runsas määrä myyntikelvottomia vaatteita).

VASTUUNRAJOITUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Emmy ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa työtaistelutoimenpide, henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa.

Verkkokaupan toiminta voi keskeytyä Emmystä riippumattomista syistä. Emmy ei voi taata jatkuvaa, häiriötöntä tai turvattua verkkokauppaan pääsyä ja käyttöä. Verkkokauppa tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ”siten kuin käytettävissä” ja kaikkine virheineen.

MUUTA

Maksuhäiriötilanteessa Emmy tai sen kumppani käynnistää perintäprosessin ja kattaa perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Mahdollisessa luottotappiotilanteessa Myyntituottoa ei kyseessä olevan tuotteen osalta tilitetä ollenkaan.

Mahdolliset riidat ja erimielisyydet Myyjä voi saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita tai erimielisyys päätyy tuomioistuimeen, riita käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.